O Księżycu

Księżyc nad Italią 31 lipca 2015 ( fot. K.T.)