Pamięć niedoskonała

Zapomniałam
o tak wielu rzeczach
o jakich przyrzekałam
nie zapomnieć

Na pamiętanie niektórych
już za późno
na inne czas jeszcze nie przyszedł.

Kiedy mnie rozliczą
powiem
że żyłam jak płomień
co rozdziela atom za atomem
i nie ma miejsca
na pamiętanie
co przeszłość,
czym przyszłość…

taka fizyczna niemożność
zmyślna okoliczność
łagodząca.

1 września 2018