Ziewam

Ziewam
kiedy śpiewam
piosenkę, przy której
kurczyło mi się
ze wzruszenia
serce …

Czy to już?
Czy minęło?
Całe,
czy tylko fragment
połączenia
audiowizualnego
z Tobą?

20 marca 2018