Niedokończona piosenka

Nie potrzebuję
tego czego nie mam
czego mi nie dano

kiedy tańczę
drży ziemia
i księżyc zbliża się
do oceanu

Odpowiedz mi
co tańczą moje stopy
kiedy w pożądaniu
wybijam rytm …

31 marca 2018