Wolność

Nic tak nie wyzwala
miłości
jak wolność.

Wolność w tym
by kochać
i czuć się kochanym.

Wolność w decyzji
czy czuć szczęście
w miłości
czy ból
po rozstaniu.

Wolność chroni
miłość
w wieczności
od rdzy ran
zadanych
przez to,
że sami miłości
jej wolność
odbieramy.

18 marca 2018