Może nie ma
odpowiedzi
tam gdzie ich szukamy
brodząc po kostki
w mroźnej świadomości.

Widziałam
obraz
utkany
z miłości,
w którym wszystko
było Jednym.

3 kwietnia 2018