Przestrzeń

Zrobiłeś w moim świecie
miejsce
na mężczyznę
Sam nim nie byłeś
jak wielu przed tobą

Nie wchodzę
w tę przestrzeń
ona mieszka
obok

Mam dzięki niej
jaśniejsze poranki
większą perspektywę
gdy wyglądam oknem
i głos mój niesie się dalej
gdy śpiewam

Podziwiam tę przestrzeń
choć jest całkiem pusta
Do zapełnienia
nieprzypadkowym
wzorem
uczuć.

15 marca 2018