Samotność

Czemu samotność
Przyciąga mnie ciszą
Czy nie chcę słyszeć
Co dusze mi piszą?

W snach mnie wołają
Uciekam przed nimi
Krętymi drogami
Od siebie
W pustkę …

I cóż mi po sercu
W pustce istnienia
Gdzie nie ma
niczego
nawet
zapomnienia.